TODY: 24/06/24 / START: 18/09/22 / END: 03/10/22

FAQ

Wanneer is water hard of zacht?

Waterhardheid wordt veroorzaakt en bepaald door de mate van aanwezigheid van calcium en magnesium in het water. De waterhardheid geeft aanleiding tot kalkaanslag, voornamelijk bij het verwarmen boven 60 °C en bij contact met de lucht. Waterhardheid wordt meestal uitgedrukt in Franse graden (°F) en soms ook in Duitse graden (°D). Volgend rekensommetje kan je helpen: 1°F = 0,56°D

Per Franse graad (°F) waterhardheid bevat 100 liter water 1 gram kalk, oftewel 10 gram kalk per m³ water. Een doorsnee gezin verbruikt om en bij de 100 m³ water per jaar. We kunnen dan stellen dat er per Franse graad waterhardheid 1 kg kalk door hun leidingnetwerk beweegt. Als dit gezin in een streek woont waar de waterhardheid 30°F bedraagt, dan zal er dat jaar maar liefst 30 kg kalk door de leidingen stromen. De waterhardheid verschilt in België per gemeente of zelfs per woonplaats.


Ontdek de waterhardheid in jouw regio


Top